ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ จึงมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการและกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี โดยบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีหลายโครงการ ได้แก่ อาคารสำนักงานสมัชชาวาณิช 2 อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร และโครงการซัมเมอร์ ลาซาล

สรุปข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 18 ธันวาคม 2556
ที่ตั้งของบริษัท 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การติดต่อบริษัท โทรศัพท์: 02-261-0261
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการอาคารสำนักงาน
รายชื่อกรรมการ 1. นายประสาน ภิรัช บุรี
2. นางประพีร์ บุรี
3. นางสาวปนิษฐา บุรี
4. นายปิติภัทร บุรี