โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นอาคารสำนักงานเกรด A เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 โดยถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed Use ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (โครงการ BITEC Mixed-Use Complex) ที่ประกอบไปด้วย ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชุม และอาคารสำนักงาน ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องประชุมจัดงานสัมมนา และจัดงานกิจกรรมลูกค้า ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้สี่แยกบางนา และเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) บางนา ซึ่งมีระยะห่างเพียง 150 เมตรจากสถานีสู่โครงการ พร้อมทางเดิน Sky walk เข้าสู่อาคารสำนักงานภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ผ่านบริเวณชั้น 2 ของโครงการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และเชื่อมต่อมายัง Lobby ของอาคารสำนักงานที่อยู่บริเวณชั้น G ได้โดยตรง อีกทั้งที่ตั้งของโครงการใกล้บริเวณขึ้นลงทางด่วน และเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษสายต่างๆ อาทิ ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษบูรพาวิถี การเดินทางโดยการสัญจรทางรถยนต์จึงมีความสะดวกสบายเช่นกัน

ปีที่เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พื้นที่รวมโครงการ โดยประมาณ

70,741 ตร.ม.

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ โดยประมาณ

32,072 ตร.ม.

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด (Gross Area) ประมาณ 70,741 ตร.ม. โดยคิดเป็นพื้นที่ปล่อยเช่าได้ (Net Leasable Area) ประมาณ 32,072 ตารางเมตร โดยตัวโครงการได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้เช่าเป็นสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างโครงการ ได้ให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมและการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ผู้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ และสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานได้ตามความต้องการ รวมถึงเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงในการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้เช่า

รายละเอียดการเข้าลงทุน

BOFFICE ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานและร้านค้าให้เช่า พื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงาน พื้นที่จอดรถ และพื้นที่สนับสนุนส่วนสำนักงาน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า รวมถึงการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

CONTINUE TO BUILD THE TRUST WITH SUSTAINABLE GROWTH DIRECTLY CONNECTED TO BTS BANG NA STATION

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค (BHIRAJ TOWER at BITEC) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี ภายใต้แนวคิดสำคัญของโครงการ ด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบไร้เสากั้น เปิดกว้างให้ผู้เช่าเลือกปรับแต่งสถานที่ทำงานเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนและเป็นไปตามรูปแบบการใช้งานให้คนทำงานสนุกกับสถานที่ทำงานที่คอยเติมพลังสร้างสรรค์ ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบาย บรรยากาศดี โดยมีพื้นที่สูดอากาศบนสวนลอยฟ้าชั้นที่ 29 บนพื้นที่ 2,200 ตร.ม. พร้อมลู่วิ่งระยะทาง 200 ม. และทำเลศักยภาพทางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ อย่างสุขุมวิท-บางนา และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-Use

แผนที่โครงการ