ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกปี
20 สิงหาคม 2563

Bhiraj Office REIT พร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เข้าเทรดวันที่ 21 ส.ค.นี้ ชูขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์แตะหมื่น ล้านบาท เพิ่มศักยภาพสร้างรายได้

10 สิงหาคม 2563

Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 0.2497 บาทต่อหน่วย เตรียมขึ้น Record Date วันที่ 18 ส.ค.นี้

22 กรกฎาคม 2563

Bhiraj Office REIT เดินหน้าเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ราคาหน่วยละ 12.30 บาท เปิดจองซื้อผู้ถือหน่วยเดิม วันที่ 5-7 สิงหาคมนี้

24 กุมภาพันธ์ 2563

Bhiraj Office REIT พร้อมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 5 มี.ค.นี้ เคาะอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.4349 หน่วยทรัสต์ใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2563

ทรัสต์ BOFFICE เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1

28 มกราคม 2563

Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินไม่เกิน 3,300 ล้านบาท ลงทุนในสิทธิการเช่า ‘ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค’ ออฟฟิศเกรด A ในโครงการ BITEC Mixed-Use Comple