ข่าวประชาสัมพันธ์

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ รับรางวัลอาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

บรรยายใต้ภาพ นายคงศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) นายสุนทร ชูชื่น ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ซ้ายสุด) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ BOFFICE และ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards (ขวาสุด) นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ (ลำดับที่ 3 จากขวา)

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) อาคารสำนักงานเกรด A ที่อยู่ภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) ได้รับรางวัลอาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มอบรางวัลแก่อาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ซึ่งการสามารถประเมินตามหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี
  • มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี
  • มีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) ได้ให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมและการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ และสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานได้ตามความต้องการ รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อีกทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารได้มีการผสมผสานการออกแบบที่เรียบง่าย ร่วมสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ด้วยกระจกโปร่งใสแบบ Low-E และกระจกสะท้อนแสง (Reflective glass) ช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวน สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทยุคใหม่ และสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้อาคารในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี