ข่าวประชาสัมพันธ์

Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 0.2497 บาทต่อหน่วย เตรียมขึ้น Record Date วันที่ 18 ส.ค.นี้

เป็นอีกหนึ่งกองทรัสต์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ล่าสุด ‘อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี’ ผู้บริหารภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มี.ค.- 30 มิ.ย. 63 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.2497 บาทต่อหน่วยเตรียมขึ้น Record Date วันที่ 18 ส.ค.นี้ และยังได้ข่าวแว่วมาอีกว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อในวันที่ 5 - 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวโครงการ ‘ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค’ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากนักลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อ ส่วนใครยังไม่มีหน่วยลงทุน แต่อยากร่วมเป็นเจ้าของกองทรัสต์คุณภาพและจ่ายปันผลสม่ำเสมอ ก็ยังมีโอกาสในการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผลนี้ได้ เพราะยังเหลือเวลาอีกก่อนขึ้น Record Date วันที่ 18 ส.ค.นี้