ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรัสต์ BOFFICE เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ดร.ประสาน บุรี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางประพีร์ บุรี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน นายปิติภัทร บุรี (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร และนางสโรชา บุรี (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี พร้อมด้วย นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ นายสิทธิไชย มหาคุณ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารธนาคารฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลจุดเด่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ’ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ในโอกาสเพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินไม่เกิน 3,300 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย และกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BITEC Mixed-Use Complex โดยอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นออฟฟิศเกรด A แห่งแรกย่านสุขุมวิท-บางนา อยู่ใกล้สถานี BTS บางนา พร้อมสกายวอล์กเชื่อมต่อตรงเข้าสู่อาคาร มีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ประมาณ 97.5% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด