ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

Bhiraj Office REIT เปิดจองซื้อหน่วยวันที่ 8-11 ม.ค.นี้

พร้อมเปิดให้นักลงทุนทั่วไป-สถาบันจองซื้อหน่วยทรัสต์ เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

'ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ’ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุน วันที่ 8-11 ม.ค. ในราคาหน่วยละ 10 บาท เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชูจุดเด่นเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ออกแบบพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Commercial Complex) ซึ่งมีที่ตั้งอาคารสำนักงานอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ บนทำเลสุขุมวิทตอนต้น เป็นโครงการคุณภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หนุนอัตราเช่าพื้นที่โดดเด่น

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาวในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ประกอบด้วย พื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่า พื้นที่จอดรถ, พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน และพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 94,853 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์คาดการณ์ว่าจะเข้าลงทุน คือวันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2587

ทั้งนี้ โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพจากกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ที่ให้ความใส่ใจในคุณค่าของการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักแนวคิดการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่มีความโดดเด่นบนทำเลสุขุมวิทตอนต้น ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรงและได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากลักษณะของโครงการที่เป็น Mixed-use Commercial Complex ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทำให้อาคารสำนักงานได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7 % ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ทรัพย์สินที่ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเข้าลงทุนนั้น ถือเป็นโครงการคุณภาพที่คาดว่าจะสร้างรายได้อย่างมั่นคงพร้อมมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง เนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานเกรด A มีอัตราการเติบโตที่ดีจากกลุ่มผู้เช่าที่มีคุณภาพและความหลากหลาย ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติและกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม E-Commerce กลุ่มเภสัชกรรม เป็นต้น จึงทำให้โครงการมีรายได้ที่มั่นคงและลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากผู้เช่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนโอกาสการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าในอนาคตจากทำเลที่ดี จึงมั่นใจว่าผู้ซื้อหน่วยทรัสต์ของ Bhiraj Office REIT จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและมีความสม่ำเสมอในระยะยาว

ทั้งนี้ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ 10 บาทต่อหน่วย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 515,310,000 หน่วย และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน (กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี) และกลุ่มบุคคลเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

สำหรับโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงของทรัพย์สินกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ที่บริหารจัดการโดย บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ เช่น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II), อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค จึงทำให้โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/35200