ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มภิรัชบุรี ตั้งกอง REIT ระดมทุน 6.6 พันล้านบาท

กลุ่มภิรัชบุรี ตั้ง“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ลงทุนในสิทธิเช่าอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ของกลุ่มภิรัชบุรี มูลค่าระดมทุน 6,605 ล้านบาท

'กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี' ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว 'ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ’ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

BOFFICE จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,153 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท

ส่วนเป้าหมายการระดมทุนของกลุ่มภิรัชบุรี เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการลงทุนในโครงการที่เป็น Mixed-use Commercial Complex ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ และโครงการในอนาคตอีก 1 โครงการ

รอก.ล.ต.อนุมัติ
นายปิติภัทร บุรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร จึงเป็นอีกหนึ่งในการเติบโตอย่างมั่นคงของทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นโครงการคุณภาพที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงพร้อมศักยภาพในการเติบโตในระดับสูง เนื่องจาก เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านสุขุมวิทตอนต้น ซึ่งมีศักยภาพจากกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เช่านับแต่เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7 % จากจำนวนพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้เช่าหลากหลายตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ รวมถึงกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม E-Commerce กลุ่มเภสัชกรรม เป็นต้น จึงทำให้โครงการมีรายได้ที่มั่นคงและลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง ตลอดจนโอกาสการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าที่ดีในอนาคต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT จะลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์นั้น ประกอบด้วย พื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์,พื้นที่จอดรถ, พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน และพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 94,853 ตารางเมตร

โดยอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เช่านับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7 % ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร

ระดมทุน 6,605 ล้านบาท
นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดที่ปรึกษาทางเงิน กล่าวว่า Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,153 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท

โดย Bhiraj Office REIT(BOFFICE) จะมี บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์, บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเป็นทรัสตี และมีบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และธนาคารกสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยในปัจจุบัน ทางสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งคำขอและไฟลิ่งของ Bhiraj Office REIT(BOFFICE) เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex ที่ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าอยู่ในพื้นที่โครงการเดียวกันอย่างลงตัว ดังนั้น โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จึงมีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) บนถนนสุขุมวิทตอนต้น

ในพื้นที่ของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex จะประกอบด้วยอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จำนวน 1 อาคาร และอาคารเพื่อประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า อีก 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ และอาคารเดอะฮีลิกส์ควอเทียร์ รวมเป็น 4 อาคาร

ทั้งนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าพื้นที่ และกรรมสิทธิ์ของระบบสาธารณูปโภคและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อันเป็นส่วนของสำนักงานเท่านั้น โดยจะไม่ลงทุนในพื้นที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์