ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีเปิดตัวกองทรัสต์ BOFFICE เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ลุ้นผลตอบแทน 7.10%

นายปิติภัทร บุรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายและครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีแผนจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับส่วนสำนักงานทั้งหมด เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน หรือตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการอาคารสำนักงานจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2587 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน BOFFICE กล่าวว่า BOFFICE จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,153 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยของ BOFFICE ตามรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน (1 ม.ค.–31 ธ.ค.2561) จะอยู่ที่ประมาณ 7.10% ซึ่งอัตราเงินจ่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยทั้งส่วนเงินปันผลและเงินลดทุนที่ประมาณการว่าจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย.