รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 103,000,000 19.99
2.  สำนักงานประกันสังคม 35,870,300 6.96
3.  กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 33,623,800 6.52
4.  กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 28,623,500 5.55
5.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,534,600 5.15
6.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,435,200 4.16
7.  ธนาคาร ออมสิน 21,000,000 4.08
8.  นายประสาน ภิรัช บุรี 18,335,000 3.56
9.  นางประพีร์ บุรี 18,107,100 3.51
10.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,769,800 3.06