การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท จำนวน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
10 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565 08 ก.ย. 2565 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1740 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
12 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 16 มิ.ย. 2565 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1753 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
25 ก.พ. 2565 14 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1466 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
11 พ.ย. 2564 25 พ.ย. 2564 09 ธ.ค. 2564 เงินลดทุน 0.1680 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2564 23 ก.ย. 2564 เงินลดทุน 0.1857 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
07 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2564 24 มิ.ย. 2564 เงินลดทุน 0.1444 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
24 ก.พ. 2564 10 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1704 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
12 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 17 ธ.ค. 2563 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1512 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
31 ก.ค. 2563 17 ส.ค. 2563 09 ก.ย. 2563 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.2497 01 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
02 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1104 01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563 05 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1961 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
12 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1632 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 เงินลดทุน 0.0081 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 06 ก.ย. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1698 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 06 ก.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0103 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
08 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 06 มิ.ย. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1519 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
08 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 06 มิ.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0109 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
20 ก.พ. 2562 06 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 เงินลดทุน 0.1659 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
09 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561 เงินลดทุน 0.1658 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
03 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 เงินลดทุน 0.1817 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
09 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 07 มิ.ย. 2561 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1315 15 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561