ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

07 พฤษภาคม 2564 04:39
ราคาล่าสุด
9.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26,100
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ราคาเปิด
9.20
สูงสุด
9.20
ต่ำสุด
9.15
วันก่อนหน้า
9.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.20 - 9.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.53 - 8.55