รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ปี 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ปี 2564