ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 14 มกราคม 2564 ถึง 12 เมษายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564 )
9.75 9.85 9.20 9.65 1,482,000 14,283,610
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564 )
9.60 9.95 8.55 9.65 4,850,500 44,713,550
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 เมษายน 2564 9.45 9.60 9.45 9.50 465,700 4,423,960
09 เมษายน 2564 9.55 9.55 9.50 9.50 90,200 859,695
08 เมษายน 2564 9.60 9.60 9.55 9.60 51,800 494,960
07 เมษายน 2564 9.60 9.65 9.55 9.65 152,500 1,459,555
05 เมษายน 2564 9.65 9.70 9.65 9.65 114,100 1,101,095
02 เมษายน 2564 9.65 9.70 9.65 9.70 178,000 1,724,565
01 เมษายน 2564 9.70 9.70 9.60 9.60 68,400 661,310
31 มีนาคม 2564 9.70 9.75 9.60 9.75 270,700 2,612,505
30 มีนาคม 2564 9.70 9.70 9.65 9.70 63,600 614,865
29 มีนาคม 2564 9.65 9.65 9.60 9.65 273,600 2,639,705
26 มีนาคม 2564 9.65 9.65 9.60 9.65 150,500 1,449,260
25 มีนาคม 2564 9.65 9.75 9.65 9.65 408,000 3,958,935
24 มีนาคม 2564 9.65 9.70 9.65 9.65 412,400 3,980,730
23 มีนาคม 2564 9.50 9.70 9.50 9.65 163,500 1,578,935
22 มีนาคม 2564 9.50 9.55 9.50 9.50 29,500 281,095
19 มีนาคม 2564 9.40 9.60 9.35 9.60 15,400 145,435
18 มีนาคม 2564 9.40 9.40 9.20 9.40 29,200 270,470
17 มีนาคม 2564 9.65 9.65 9.30 9.30 86,400 808,610
16 มีนาคม 2564 9.80 9.80 9.50 9.60 98,300 942,085
15 มีนาคม 2564 9.75 9.85 9.70 9.80 88,800 868,055
12 มีนาคม 2564 9.75 9.75 9.60 9.65 45,200 436,570
11 มีนาคม 2564 9.90 9.95 9.65 9.75 399,700 3,909,420
10 มีนาคม 2564 9.35 9.75 9.35 9.60 394,300 3,731,925
09 มีนาคม 2564 9.40 9.40 9.35 9.40 114,100 1,072,470
08 มีนาคม 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 140,700 1,306,725
05 มีนาคม 2564 9.30 9.30 9.20 9.25 136,000 1,257,220
04 มีนาคม 2564 9.15 9.25 9.15 9.25 99,200 914,305
03 มีนาคม 2564 9.15 9.25 9.10 9.10 308,300 2,822,905
02 มีนาคม 2564 8.95 9.15 8.95 9.15 37,800 342,070
01 มีนาคม 2564 8.80 8.95 8.75 8.95 347,800 3,060,105
25 กุมภาพันธ์ 2564 8.80 8.85 8.75 8.75 450,300 3,960,590
24 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 9.25 8.95 8.95 110,200 1,004,845
23 กุมภาพันธ์ 2564 8.65 9.05 8.65 9.00 85,300 765,825
22 กุมภาพันธ์ 2564 9.05 9.05 8.55 8.65 391,100 3,464,745
19 กุมภาพันธ์ 2564 9.10 9.10 9.00 9.00 281,200 2,542,245
18 กุมภาพันธ์ 2564 9.30 9.35 9.15 9.20 507,000 4,704,025
17 กุมภาพันธ์ 2564 9.40 9.40 9.30 9.35 193,100 1,805,200
16 กุมภาพันธ์ 2564 9.35 9.55 9.35 9.40 502,600 4,711,415
15 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.60 9.30 9.35 230,400 2,177,350
11 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.60 9.45 9.50 76,200 723,595
10 กุมภาพันธ์ 2564 9.45 9.60 9.45 9.50 88,500 840,490
09 กุมภาพันธ์ 2564 9.45 9.50 9.40 9.50 89,000 840,980
08 กุมภาพันธ์ 2564 9.50 9.55 9.40 9.45 236,500 2,241,200
05 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.60 9.45 9.45 171,600 1,643,770
04 กุมภาพันธ์ 2564 9.55 9.60 9.55 9.60 58,900 563,470
03 กุมภาพันธ์ 2564 9.55 9.55 9.50 9.55 267,300 2,544,765
02 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.65 9.55 9.55 110,500 1,063,700
01 กุมภาพันธ์ 2564 9.70 9.70 9.55 9.55 31,300 301,555
29 มกราคม 2564 9.70 9.70 9.65 9.65 90,000 872,785
28 มกราคม 2564 9.70 9.75 9.60 9.65 66,300 639,245
27 มกราคม 2564 9.70 9.70 9.65 9.65 192,900 1,871,030
26 มกราคม 2564 10.00 10.00 9.70 9.70 398,500 3,900,675
25 มกราคม 2564 9.90 10.00 9.75 9.75 57,900 567,405
22 มกราคม 2564 9.90 9.90 9.80 9.80 131,600 1,296,260
21 มกราคม 2564 10.20 10.20 9.90 9.90 90,000 896,445
20 มกราคม 2564 10.00 10.00 9.95 10.00 28,100 280,920
19 มกราคม 2564 10.10 10.10 10.00 10.00 17,900 179,390
18 มกราคม 2564 10.00 10.10 10.00 10.00 89,400 895,020
15 มกราคม 2564 10.00 10.10 10.00 10.10 63,800 644,250
14 มกราคม 2564 10.20 10.20 10.00 10.10 162,600 1,641,630
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น