ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 06 กันยายน 2564 ถึง 01 ธันวาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจิกายน 2564 )
9.00 9.35 8.95 9.35 1,141,100 10,431,870
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05 ตุลาคม 2564 ถึง 03 พฤศจิกายน 2564 )
8.45 9.10 8.40 9.05 2,100,200 18,665,090
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 ธันวาคม 2564 8.85 9.05 8.85 9.00 30,000 268,600
30 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.25 8.95 9.00 707,300 6,367,865
29 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.20 9.00 9.15 75,200 687,170
26 พฤศจิกายน 2564 9.65 9.65 9.00 9.35 245,400 2,261,450
25 พฤศจิกายน 2564 9.80 9.80 9.40 9.65 2,900 27,725
24 พฤศจิกายน 2564 9.30 12.00 9.30 9.55 120,400 1,165,150
23 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.35 9.30 9.30 82,800 771,575
22 พฤศจิกายน 2564 9.40 9.40 9.30 9.35 185,800 1,735,005
19 พฤศจิกายน 2564 9.35 9.40 9.35 9.40 32,000 299,300
18 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.30 9.25 9.25 14,500 134,640
17 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 100,800 933,890
16 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.35 9.10 9.25 415,200 3,854,695
15 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.10 9.10 8,100 73,710
12 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.15 9.05 9.10 50,000 454,770
11 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.10 9.00 9.10 18,100 163,610
10 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.10 9.05 9.10 131,900 1,193,720
09 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.05 9.10 7,900 71,865
08 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.00 9.05 138,800 1,254,250
05 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.10 8.95 9.10 220,100 1,979,080
04 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.05 9.00 9.05 50,200 452,280
03 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.05 8.95 9.05 118,800 1,069,050
02 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.10 9.00 9.05 97,600 879,575
01 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.00 9.10 47,000 425,835
29 ตุลาคม 2564 9.05 9.05 9.00 9.05 25,900 233,695
28 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 8.95 9.05 105,100 941,850
27 ตุลาคม 2564 9.00 9.00 8.90 8.95 315,500 2,825,290
26 ตุลาคม 2564 9.05 9.05 8.95 8.95 93,500 840,025
25 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.00 49,400 446,440
21 ตุลาคม 2564 9.05 9.10 8.90 9.00 94,900 851,240
20 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.05 20,600 185,610
19 ตุลาคม 2564 9.00 9.00 8.95 9.00 62,800 564,950
18 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.00 18,000 162,005
15 ตุลาคม 2564 8.90 9.05 8.90 8.95 113,800 1,020,110
14 ตุลาคม 2564 8.85 8.90 8.85 8.90 421,200 3,734,360
12 ตุลาคม 2564 8.60 8.85 8.60 8.85 118,500 1,041,305
11 ตุลาคม 2564 8.75 8.75 8.65 8.65 20,700 179,265
08 ตุลาคม 2564 8.75 8.80 8.75 8.75 135,400 1,184,755
07 ตุลาคม 2564 8.65 8.75 8.60 8.75 89,600 776,520
06 ตุลาคม 2564 8.55 8.65 8.55 8.60 17,600 151,895
05 ตุลาคม 2564 8.45 8.65 8.40 8.65 134,300 1,151,315
04 ตุลาคม 2564 8.35 8.40 8.35 8.40 49,800 418,245
01 ตุลาคม 2564 8.30 8.40 8.30 8.40 114,500 954,600
30 กันยายน 2564 8.40 8.45 8.30 8.40 90,700 760,940
29 กันยายน 2564 8.40 8.40 8.35 8.35 115,900 967,825
28 กันยายน 2564 8.40 8.40 8.40 8.40 69,500 583,800
27 กันยายน 2564 8.45 8.45 8.25 8.40 243,600 2,039,065
23 กันยายน 2564 8.15 8.40 8.15 8.35 285,000 2,354,380
22 กันยายน 2564 8.10 8.15 8.05 8.15 305,500 2,459,410
21 กันยายน 2564 8.05 8.15 8.00 8.15 483,100 3,872,105
20 กันยายน 2564 8.15 8.15 8.00 8.10 477,300 3,840,435
17 กันยายน 2564 8.15 8.15 8.10 8.15 195,100 1,586,020
16 กันยายน 2564 8.05 8.20 8.05 8.10 444,700 3,606,660
15 กันยายน 2564 8.20 8.20 8.00 8.10 776,800 6,292,365
14 กันยายน 2564 8.40 8.40 8.15 8.20 379,400 3,136,965
13 กันยายน 2564 8.50 8.55 8.30 8.45 403,000 3,388,845
10 กันยายน 2564 8.55 8.55 8.50 8.55 348,900 2,979,270
09 กันยายน 2564 8.70 8.70 8.55 8.65 115,700 993,780
08 กันยายน 2564 9.00 9.00 8.55 8.80 403,200 3,537,975
07 กันยายน 2564 9.00 9.05 8.95 9.00 25,000 224,460
06 กันยายน 2564 8.85 9.05 8.85 8.95 524,000 4,684,495
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น