ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 05 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กันยายน 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 )
8.15 8.25 8.05 8.20 721,565 5,863,650
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05 สิงหาคม 2565 ถึง 02 กันยายน 2565 )
8.00 8.30 7.90 8.15 6,914,201 56,026,775
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 กันยายน 2565 8.00 8.05 8.00 8.00 20,900 167,300
29 กันยายน 2565 8.00 8.00 7.95 8.00 283,400 2,265,700
28 กันยายน 2565 8.00 8.05 8.00 8.00 1,436,400 11,491,300
27 กันยายน 2565 8.10 8.10 8.05 8.05 154,200 1,248,570
26 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.10 8.10 56,700 460,745
23 กันยายน 2565 8.20 8.25 8.20 8.25 399,200 3,273,505
22 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.15 8.15 35,200 286,890
21 กันยายน 2565 8.15 8.15 8.15 8.15 258,400 2,105,960
20 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.10 8.15 166,900 1,366,785
19 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.15 8.15 321,110 2,632,970
16 กันยายน 2565 8.05 8.20 8.05 8.20 43,300 352,115
15 กันยายน 2565 8.10 8.10 8.05 8.05 61,500 496,030
14 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.10 8.10 21,700 176,010
13 กันยายน 2565 8.25 8.25 8.20 8.20 16,100 132,025
12 กันยายน 2565 8.20 8.20 8.20 8.20 17,750 145,140
09 กันยายน 2565 8.15 8.20 8.15 8.20 339,900 2,770,645
08 กันยายน 2565 8.05 8.15 8.05 8.15 40,200 326,435
07 กันยายน 2565 8.10 8.10 8.05 8.10 112,100 902,960
06 กันยายน 2565 8.10 8.15 8.10 8.15 20,415 166,200
05 กันยายน 2565 8.15 8.15 8.15 8.15 48,600 396,090
02 กันยายน 2565 8.10 8.30 8.10 8.15 1,187,200 9,811,170
01 กันยายน 2565 8.05 8.20 8.05 8.20 279,300 2,284,105
31 สิงหาคม 2565 8.10 8.15 8.10 8.10 10,900 88,435
30 สิงหาคม 2565 7.95 8.15 7.95 8.15 245,400 1,988,350
29 สิงหาคม 2565 7.90 8.00 7.90 8.00 26,400 210,110
26 สิงหาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 291,400 2,331,200
25 สิงหาคม 2565 7.95 8.00 7.95 8.00 40,900 326,640
24 สิงหาคม 2565 8.00 8.05 8.00 8.05 412,900 3,310,300
23 สิงหาคม 2565 8.15 8.15 8.10 8.15 879,200 7,151,335
22 สิงหาคม 2565 8.20 8.20 8.15 8.15 918,900 7,511,045
19 สิงหาคม 2565 8.10 8.20 8.00 8.15 820,800 6,606,575
18 สิงหาคม 2565 8.00 8.10 8.00 8.10 194,600 1,570,020
17 สิงหาคม 2565 8.00 8.10 8.00 8.00 392,100 3,138,655
16 สิงหาคม 2565 8.10 8.10 8.00 8.00 118,900 956,145
15 สิงหาคม 2565 8.05 8.05 8.00 8.05 303,900 2,441,395
11 สิงหาคม 2565 7.95 8.10 7.95 8.05 102,800 822,300
10 สิงหาคม 2565 8.05 8.05 7.95 8.00 37,600 300,685
09 สิงหาคม 2565 7.95 8.05 7.95 8.05 24,400 194,400
08 สิงหาคม 2565 7.95 7.95 7.95 7.95 20,000 159,000
05 สิงหาคม 2565 8.00 8.00 7.90 8.00 606,601 4,824,910
04 สิงหาคม 2565 8.05 8.05 8.00 8.00 144,200 1,157,600
03 สิงหาคม 2565 8.10 8.10 8.10 8.10 0 0
02 สิงหาคม 2565 8.05 8.10 8.05 8.10 30,800 247,945
01 สิงหาคม 2565 8.00 8.10 8.00 8.05 9,300 74,520
27 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 7.95 7.95 3,400 27,150
26 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 7.95 8.00 106,300 849,895
25 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 105,700 845,600
22 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 100 800
21 กรกฎาคม 2565 7.95 8.00 7.95 7.95 758,100 6,031,900
20 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 7.95 7.95 61,300 489,895
19 กรกฎาคม 2565 7.90 7.95 7.85 7.90 217,700 1,719,620
18 กรกฎาคม 2565 7.95 7.95 7.95 7.95 464,900 3,695,955
15 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 7.90 7.95 58,300 463,245
14 กรกฎาคม 2565 8.05 8.05 8.00 8.00 52,500 420,025
12 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 0 0
11 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 11,000 88,000
08 กรกฎาคม 2565 8.00 8.00 8.00 8.00 198,600 1,588,800
07 กรกฎาคม 2565 8.10 8.15 8.10 8.10 288,100 2,333,765
06 กรกฎาคม 2565 8.00 8.10 7.90 8.10 962,400 7,717,410
05 กรกฎาคม 2565 8.05 8.10 7.90 8.10 7,000 56,335
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น