เอกสารนำเสนอ

เลือกปี
Quarterly Performance 2Q2022
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 1Q2022
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 4Q2021
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 3Q2021
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 2Q2021
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 1Q2021
ดาวน์โหลด
Quarterly Performance 4Q2020
ดาวน์โหลด
Performance as of 3Q2020
ดาวน์โหลด
Performance as of 2Q2020
ดาวน์โหลด
Performance as of 1Q2020
ดาวน์โหลด
Performance as of Y2019
ดาวน์โหลด
Performance as of 3Q2019
ดาวน์โหลด
Performance as of 2Q2019
ดาวน์โหลด
Performance as of 1Q2019
ดาวน์โหลด
Performance as of Y2018
ดาวน์โหลด