ผู้พัฒนาโครงการ (Sponsor)

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารอสังหาริมทรัพย์และงานบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ครบวงจร เพื่อการเติบโตและผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้แก่ ธุรกิจอาคารสำนักงานในใจกลางกรุงเทพมหานครหลายโครงการและธุรกิจศูนย์นิทรรศการและการประชุม ภายใต้ชื่อโครงการไบเทค (BITEC) โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมแล้วมากกว่า 30 ปี

นอกจากนี้ บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ก็เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี โดยมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอาคารสำนักงานในทำเลศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหนคร รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นอย่างดีมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอาคาร และกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยเกื้อหนุนให้การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง