จุดเด่นในการลงทุน

จุดเด่นของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนของกองทรัสต์

การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนของกองทรัสต์นั้นมีความน่าสนใจในการลงทุน ดังต่อไปนี้

1
ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพ และเชื่อมต่อกับการคมนาคมหลากหลายเส้นทางได้โดยสะดวก (Location Connectivity)

ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุน เป็นโครงการอาคารสำนักงานที่ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพทั้งสองโครงการ ด้านการคมนาคมที่สะดวกสบายและหลากหลายช่องทางในการเดินทาง ในส่วนของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยทางเข้าอาคารมีทางเดินเชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ และ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้สี่แยกบางนาอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมและการผลิต อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีบางนา ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจและการค้า (CBD) และเดินทางสู่ย่านอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ทำให้ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุนมีความโดดเด่นในด้านที่ตั้งที่เป็นศูนย์การคมนาคมที่ครบครัน สอดรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันอย่างแท้จริง

2
ประโยชน์เกื้อหนุนกันทางธุรกิจ (Business Synergies) ที่เกิดจากลักษณะโครงการ Mixed-use Commercial Complex

ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุน เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองในกรุงเทพมหานครให้มากที่สุด และมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ โครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จึงเป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Mixed-use Commercial Complex และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier) ส่วนโครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Mixed-use Commercial Complex และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) พร้อมพรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ

3
อาคารสำนักงานเกรด A มีคุณภาพสูง และบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นคุณภาพ

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ทั้งอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ อาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารยังอยู่ในสภาพใหม่และมีความทันสมัย โดยตัวอาคารมีความสวยงามโดดเด่น เน้นการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้ง ตัวอาคารยังก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทำแผนบำรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน นอกจากภายในอาคารจะเน้นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพและความสวยงามแล้ว พื้นที่สำนักงานได้รับการออกแบบให้สอดคล้องภายใต้แนวคิด “Work Place Strategy” ให้สามารถใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้เช่าได้อย่างลงตัว โดยพื้นที่สำนักงานแต่ละยูนิตถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับผู้เช่า เพิ่มความยืดหยุ่นในการปล่อยเช่า

4
การบริหารจัดการอาคารโดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม และมีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

หลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทรัสต์ได้แต่งตั้งภิรัชแมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับภิรัชบุรี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

ภิรัชแมนเนจเม้นท์ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการอาคารสำนักงานของกลุ่มภิรัชบุรี เนื่องจากภิรัชแมนเนจเม้นท์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มาตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของทั้งสองโครงการผู้เช่าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินมีความราบรื่นและต่อเนื่อง

5
มุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพและบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวอย่างเหมาะสม

ทั้งโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ โครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ให้ความสำคัญในกระบวนการคัดเลือกและจัดหาผู้เช่าตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดชำระหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ ลดอัตราการหมุนเวียนของ ผู้เช่า และให้สามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกผู้เช่าของโครงการซึ่งเป็นเรื่องที่โครงการได้ให้ความสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่ม คือการมุ่งเน้นที่จะสร้างกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ที่มีความหลากหลายและกระจายตัวอย่างเหมาะสมทั้งในด้านประเภทธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม สัญชาติของผู้เช่า และขนาดพื้นที่เช่า เพื่อลดการพึ่งพิงทางรายได้จากผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และลดความเสี่ยงหากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้เช่าในอุตสาหกรรมนั้นได้

6
การประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับภิรัชบุรี ในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ในขณะที่ภิรัชแมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับภิรัชบุรีเช่นกัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยโครงสร้างค่าตอบแทนซึ่งสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของโครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ โครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อันจะเป็นแรงผลักดันและแรงจูงใจสำคัญให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการอาคารและทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนสูงสุด

7
กองทรัสต์มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยอาศัยสิทธิในการทำคำเสนอซื้อ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รับสิทธิในการทำคำเสนอซื้อ (Right to Offer) ในอสังหาริมทรัพย์ที่ประเภทอาคารสำนักงานของกลุ่มภิรัชบุรี ซึ่งการได้สิทธิในการทำคำเสนอซื้อ (Right to Offer) นี้ จะช่วยส่งเสริมให้กองทรัสต์มีโอกาสที่จะขยายไปลงทุนในอาคารสำนักงานอื่นที่มีคุณภาพซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มภิรัชบุรี และเป็นการลดความเสี่ยงของกองทรัสต์ในการพึ่งพิงเพียงผลประกอบการของทรัพย์สินแห่งใดแห่งหนึ่ง และยังส่งเสริมให้กองทรัสต์มีความน่าสนใจมากขึ้นในด้านแนวโน้มการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ กองทรัสต์จะได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในกรณีที่กลุ่มภิรัชบุรีประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าหรือให้สิทธิการเช่าช่วงของทรัยพ์สินที่ลงทุน แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งการได้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็นการลดความเสี่ยงของกองทรัสต์ในการที่ผู้ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานรายอื่นได้รับทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าเงื่อนไขที่ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์

8
คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

กองทรัสต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนอกเหนือจากหุ้น หรือรูปแบบการลงทุนประเภทอื่น ซึ่งด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการภายใต้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีที่มีประสบการณ์ยาวนาน คาดว่ากองทรัสต์จะสามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ