BOFFICE

30 กันยายน 2565 04:37
ราคาล่าสุด
8.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)

จุดเด่นการลงทุน

"We construct not just a building, we are constructing quality of working-life"

ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพ และเชื่อมต่อกับการคมนาคมหลากหลายเส้นทางได้โดยสะดวก (Location Connectivity)
ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุน เป็นโครงการอาคารสำนักงานที่ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพทั้งสองโครงการ ด้านการคมนาคมที่สะดวกสบายและหลากหลายช่องทางในการเดินทาง ในส่วนของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยทางเข้าอาคารมีทางเดินเชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ และ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้สี่แยกบางนาอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมและการผลิต อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีบางนา ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจและการค้า (CBD) และเดินทางสู่ย่านอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ทำให้ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุนมีความโดดเด่นในด้านที่ตั้งที่เป็นศูนย์การคมนาคมที่ครบครัน สอดรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันอย่างแท้จริง
ทรัพย์สินที่ BOFFICE ลงทุน เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองในกรุงเทพมหานครให้มากที่สุด และมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ โครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จึงเป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Mixed-use Commercial Complex และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier) ส่วนโครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Mixed-use Commercial Complex และตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) พร้อมพรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ทั้งอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ อาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารยังอยู่ในสภาพใหม่และมีความทันสมัย โดยตัวอาคารมีความสวยงามโดดเด่น เน้นการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้ง ตัวอาคารยังก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทำแผนบำรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน นอกจากภายในอาคารจะเน้นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพและความสวยงามแล้ว พื้นที่สำนักงานได้รับการออกแบบให้สอดคล้องภายใต้แนวคิด “Work Place Strategy” ให้สามารถใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้เช่าได้อย่างลงตัว โดยพื้นที่สำนักงานแต่ละยูนิตถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับผู้เช่า เพิ่มความยืดหยุ่นในการปล่อยเช่า
หลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทรัสต์ได้แต่งตั้งภิรัชแมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับภิรัชบุรี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ภิรัชแมนเนจเม้นท์ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการอาคารสำนักงานของกลุ่มภิรัชบุรี เนื่องจากภิรัชแมนเนจเม้นท์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มาตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของทั้งสองโครงการผู้เช่าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินมีความราบรื่นและต่อเนื่อง

วิดีโอแนะนำทรัพย์สินที่ลงทุน