ข่าวประชาสัมพันธ์

Bhiraj Office REIT มั่นใจทรัพย์สินโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์โดดเด่น เพิ่มโอกาสปรับอัตราค่าเช่าและการเช่าพื้นที่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

'ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ’ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 ม.ค. เป็นวันแรก หลังนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย มั่นใจกองทรัสต์จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ด้วยจุดเด่นเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ออกแบบพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Commercial Complex) ซึ่งมีที่ตั้งอาคารสำนักงานอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ บนทำเลสุขุมวิทตอนต้น หนุนศักยภาพการเติบโตของอัตราการเช่าและค่าเช่าพื้นที่โดดเด่น

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 23 มกราคม 2561 นี้ หลังเสนอขาย IPO หน่วยทรัสต์ในราคา 10 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ที่ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าลงทุน จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ประกอบด้วย พื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่า พื้นที่จอดรถ, พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานและพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 94,853 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนวันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2587

สำหรับ โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพจากกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ที่ให้ความใส่ใจในคุณค่าของการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่มีความโดดเด่นบนทำเลสุขุมวิทตอนต้น ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพร้อมพงษ์เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรงและได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากลักษณะโครงการที่เป็น Mixed-use Commercial Complex ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทำให้อาคารสำนักงานได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ทรัพย์สินที่ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าลงทุนนั้น เป็นโครงการคุณภาพที่คาดว่าจะสร้างรายได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง เนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีจากกลุ่มผู้เช่าที่มีคุณภาพและความหลากหลาย ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติและกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม E-Commerce กลุ่มเภสัชกรรม เป็นต้น จึงทำให้โครงการดังกล่าว มีรายได้ที่มั่นคงและลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากผู้เช่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนโอกาสการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าในอนาคตจากทำเลที่ดี จึงมั่นใจว่าผู้ซื้อหน่วยทรัสต์ของ Bhiraj Office REIT จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและมีความสม่ำเสมอในระยะยาว

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ที่ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าลงทุนนั้น ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงของทรัพย์สินกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ที่บริหารจัดการโดย บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ เช่น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค จึงทำให้โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี และมั่นใจว่าจะเป็นกองทรัสต์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน