ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ จึงมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการและกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี โดยบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีมาหลายโครงการ ได้แก่ อาคารสำนักงานสมัชชาวาณิช 2 อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร