ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ จึงมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการและกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี โดยบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีหลายโครงการ ได้แก่ อาคารสำนักงานสมัชชาวาณิช 2 อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร

สรุปข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 18 ธันวาคม 2556
ที่ตั้งของบริษัท 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การติดต่อบริษัท โทรศัพท์: 02-261-0261
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการอาคารสำนักงาน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) 1. บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (ร้อยละ 70.00)
2. นางสาวปนิษฐา บุรี (ร้อยละ 14.98)
3. นายปิติภัทร บุรี (ร้อยละ 14.98)
รายชื่อกรรมการ 1. นายประสาน ภิรัช บุรี
2. นางประพีร์ บุรี
3. นางสาวปนิษฐา บุรี
4. นายปิติภัทร บุรี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม