รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 103,000,000 19.99
2.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 39,112,500 7.59
3.  สำนักงานประกันสังคม 37,799,000 7.34
4.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,704,000 5.76
5.  กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 24,100,000 4.68
6.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,412,100 3.57
7.  นายประสาน ภิรัช บุรี 18,335,000 3.56
8.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,157,000 3.52
9.  นางประพีร์ บุรี 18,085,000 3.51
10.  ธนาคาร ออมสิน 18,000,000 3.49