การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท จำนวน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
03 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 เงินลดทุน 0.1817 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
09 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 07 มิ.ย. 2561 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1315 15 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561