การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท จำนวน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
12 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1632 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 เงินลดทุน 0.0081 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 06 ก.ย. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1698 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 06 ก.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0103 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
08 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 06 มิ.ย. 2562 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1519 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
08 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 06 มิ.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0109 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
20 ก.พ. 2562 06 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 เงินลดทุน 0.1659 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
09 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561 เงินลดทุน 0.1658 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
03 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 เงินลดทุน 0.1817 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
09 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 07 มิ.ย. 2561 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.1315 15 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561