ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

19 สิงหาคม 2562 04:36
ราคาล่าสุด
16.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,300
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.63%)
ราคาเปิด
16.00
สูงสุด
16.10
ต่ำสุด
16.00
วันก่อนหน้า
16.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.10 - 16.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.90 - 12.30