ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

22 ตุลาคม 2561 04:38
ราคาล่าสุด
13.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,700
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ราคาเปิด
13.40
สูงสุด
13.40
ต่ำสุด
13.20
วันก่อนหน้า
13.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.40 - 13.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.80 - 11.00