ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

13 ธันวาคม 2562 04:38
ราคาล่าสุด
16.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
94,400
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.20%)
ราคาเปิด
16.60
สูงสุด
16.60
ต่ำสุด
16.40
วันก่อนหน้า
16.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.60 - 16.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
17.59 - 12.29