ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

27 มิถุนายน 2562 03:50
ราคาล่าสุด
16.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
284,000
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.89%)
ราคาเปิด
16.00
สูงสุด
16.20
ต่ำสุด
16.00
วันก่อนหน้า
15.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.20 - 16.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.00 - 12.20