ราคาหลักทรัพย์

BOFFICE

20 กุมภาพันธ์ 2561 04:38
ราคาล่าสุด
12.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
67,700
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.83%)
ราคาเปิด
12.10
สูงสุด
12.10
ต่ำสุด
12.00
วันก่อนหน้า
12.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.10 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.10 - 11.00