โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558 โดยถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex จึงมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน อีกทั้ง ยังมีความโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ โดยตรงเข้าสู่ตัวอาคาร และอยู่ห่างเพียง 1 สถานีจากรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท

ปีที่เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์

มีนาคม พ.ศ. 2558

พื้นที่รวมโครงการ โดยประมาณ

94,853 ตร.ม.

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ โดยประมาณ

49,732 ตร.ม.

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด (Gross Area) ประมาณ 94,853 ตร.ม. โดยคิดเป็นพื้นที่ปล่อยเช่าได้ (Net Leasable Area) ประมาณ 49,732 ตารางเมตร โดยตัวโครงการได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้เช่าเป็นสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้ให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมและการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ผู้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ และสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานได้ตามความต้องการ รวมถึงเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงในการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้เช่า

รายละเอียดการเข้าลงทุน

BOFFICE เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวพื้นที่อาคาร และกรรมสิทธิ์ของระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนของสำนักงานของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์เท่านั้น โดยจะไม่ลงทุนในพื้นที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Leading mixed-use commercial complex located at Early Sukhumvit Area, directly connected to BTS Phrom Phong Station

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ภายใต้แนวคิดสำคัญของโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทยุคใหม่และสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองในกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันตามความต้องการและคุณภาพชีวิตคนยุคใหม่ และเพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่ง BOFFICE จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ และโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) โดยเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยการนำจุดเด่น ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันออกแบบและพัฒนารวมเป็นโครงการ Mixed-Use Commercial Complex ซึ่งสามารถเกื้อหนุนและส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ (Business Synergies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างดีเยี่ยม และช่วยยกระดับภาพลักษณ์โครงการให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าชั้นนำในย่านสุขุมวิทของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

แผนที่โครงการ