ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 23 มกราคม 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 มกราคม 2561 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2561 )
11.80 11.90 11.50 11.60 31,463,500 366,115,910
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 มกราคม 2561 ถึง 23 มกราคม 2561 )
11.00 11.90 11.00 11.70 70,641,400 807,821,470
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 กุมภาพันธ์ 2561 12.10 12.10 12.00 12.10 67,700 818,960
19 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 12.00 11.90 12.00 2,341,400 28,096,620
16 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 12.00 11.80 12.00 566,900 6,750,920
15 กุมภาพันธ์ 2561 11.90 12.00 11.80 12.00 402,900 4,794,000
14 กุมภาพันธ์ 2561 11.90 11.90 11.80 11.80 288,600 3,432,180
13 กุมภาพันธ์ 2561 11.80 11.90 11.80 11.90 231,500 2,752,100
12 กุมภาพันธ์ 2561 11.80 11.90 11.70 11.80 144,300 1,697,790
09 กุมภาพันธ์ 2561 11.90 11.90 11.80 11.80 170,000 2,006,750
08 กุมภาพันธ์ 2561 11.80 11.90 11.70 11.90 394,300 4,682,720
07 กุมภาพันธ์ 2561 11.60 11.90 11.60 11.90 1,599,700 18,834,880
06 กุมภาพันธ์ 2561 11.70 11.70 11.60 11.60 1,487,200 17,268,130
05 กุมภาพันธ์ 2561 11.60 11.70 11.60 11.70 1,261,300 14,707,210
02 กุมภาพันธ์ 2561 11.80 11.90 11.70 11.70 1,047,100 12,342,770
01 กุมภาพันธ์ 2561 11.70 11.80 11.70 11.80 2,616,200 30,786,450
31 มกราคม 2561 11.70 11.70 11.60 11.60 1,992,200 23,182,350
30 มกราคม 2561 11.70 11.70 11.60 11.60 2,481,800 28,813,070
29 มกราคม 2561 11.60 11.70 11.60 11.60 4,221,700 49,182,440
26 มกราคม 2561 11.60 11.60 11.50 11.60 1,736,700 20,015,740
25 มกราคม 2561 11.70 11.70 11.50 11.50 8,191,000 94,996,610
24 มกราคม 2561 11.80 11.80 11.60 11.60 6,428,300 74,821,140
23 มกราคม 2561 11.00 11.90 11.00 11.70 70,641,400 807,821,470
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น